Çim
Rulo Çim, Ekme Çim,Hydroseeding Uygulamaları, Çim tohumu temini.
 • Ekme Çim (uygun mevsimlerde uygulanabilen bir yöntemdir.)
 • Rulo Çim ( her mevsim uygulanabilen bir yöntemdir.)
 • Arazilerde,şevlerde başarılı sonuç veren hızlı ve ekonomik yöntem)
 • Çim Tohumu Temini (ithal, yerli)
 • Rulo Çim Temini
Rulo halindeki hazır çim, bahçenize çok kolay bir şekilde, evinizdeki halı gibi serilebilir. Size sadece ihtiyacınıza uygun çeşitleri seçmek kalıyor.Hazır çim serildikten 10-15 gün sonra rahatlıkla üzerine basabilir, ihtiyaç duyduğunuz faaliyetleri yapabilirsiniz.
Toprak Koruma
Toprağın verimliliğine içindeki bakteriler, mantarlar, aktinomisetler, yosunlar (alg) ve protozoalar önemli derecede tesir ederler. Canlı miktarı katî bir ölçü olmamakla birlikte mikroorganizma muhtevası fazla olan toprakların umûmiyetle daha verimli olduğu bilinmektedir.
Mikroorganizmalar toprağı geliştirmek için ilave edilen yeşil gübre (toprak besleyici bitkilerin artıkları), hayvan gübresi ve bitki artıklarını parçalarlar. Bu maddelerin içindeki karbonhidratlar, bakteriler, mantarlar (küfler) ve aktinomisetlerin gıdası durumundadır. Bunlar ise büyümek için toprakta nitrat ve amonyak içindeki azotu kullanır. Böyle bir durumda bitkiler için gerekli azotun bir kısmı, mikroorganizma tarafından harcandığından azot harcayan türün az olması uygundur.
Nitratlar çözünürlükleri sebebiyle topraktan yağış sularıyla uzaklaşır. Bunun için kompost (hayvan gübresi, bitki artığı ve kireçtaşı karışımı) ve sun'î nitrat, fosfat ve sülfatlı gübrelerle toprağın desteklenmesi verime müspet yönde tesir eder.
Bahçe Bakımı
İyi bir bahçe yapmak için bitkileri tanımalı , uygulama için teknik bilgiler edinmeliyiz yada bu işi bilen birisine başvurup bahçemizin dizaynını yaptırmalıyız. Firmamızın temel prensibi; yaşanabilir, estetik ve doğal yeşil alanlar tesis etmek, bu alanların devamlılığını sürdürebilmeleri amacıyla gerekli olan (teknik yada işçilik anlamında) desteği sağlamaktır.
Gerek proje ,gerek uygulama ve gerekse bakım hizmetleri ile ilgili taleplerini karşılıyoruz.
Bitki Koruma
Bitkileri hastalandırarak mahsül kayıplarına sebep olan âmiller başlıca iki grup altında toplanmaktadır.
 • Cansız hastalık âmilleri: İklim ve toprak gibi çevre faktörlerinin elverişli olmadığı durumlarda, bitkilerde çeşitli arazlar meydana gelmektedir.
 • Canlı hastalık âmilleri: İklim ve toprak gibi çevre faktörlerinin elverişli olmadığı durumlarda, bitkilerde çeşitli arazlar meydana gelmektedir.
 • Zirâî mücâdele
 • Kültürel mücâdele
 • Biyolojik mücâdele
 • Zirâî mücâdele Âletleri
Çiçek Yetiştiriciliği
Çiçeklerin kümeler ya da şeritler halinde dikilmesi daha etkili ve gösterişli bir görüntü meydana getirir. Uzunlamasına peyzaj özelliği gösteren ve genelde çalı veya bahçe etrafını çeviren ağaçlar, evler, çitler veya bahçe duvarları yanında yapılan çizgi şeklinde çiçek kümelerinin oluşturduğu çiçek tarhlarıdır. Bir metreden daha geniş şeritler yapılmamalıdır.
Farklı zamanlarda çiçek açan çiçeklerden oluşan şeritlerde, ilkbahar yaz ve sonbaharda açan çiçeklerin zamanlarını ve renklerini de göz önüne alarak dikkatli bir planlama yapılmalıdır.
Fidancılık
Fidan dikimi öncesi; bahçeye istenilen düzen verilmeli, drenaj ve tesviye gerekiyorsa teraslama işleri yapılmalıdır. Dikilen fidanlar uzun yıllar burada kalacağından bir daha bu işlemleri yapmak mümkün olmayacaktır.
Dikimin yapılacağı toprak tahlil ettirilmelidir. Toprağın niteliği, besin değerleri ve zararlıların (Nemetot gibi) olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik olan mineraller gübreleme ile giderilmeli. Zararlılar varsa gerekli mücadele yapılmalıdır. Gereksiz bitkiler ve kalıntıları yok edilmelidir.
Ağaçlarımızın ve meyvelerimizin gelişiminde gübre önemli yer tutar. Toprağımızın durumuna göre bir takım besin maddelerine gerksinim fazla bir takımına gereksinim azdır. Ağaçlarımızın ihtiyaçlarını bilmek bize hem verim hem tasarruf sağlar. Gereğinden fazla gübre kullanmak bizim verimimizi artırmaz. Gerekli gübrelemeyi yapmak bizim verimimizi ve meyve iriliğimizi arttırır. Meyvelerimize parlaklık ve renk verir. Gübreleme gereğinden fazla yapılırsa meyvelerimiz iri olsa dahi rengi matlaşır albenisi azalır.
Bahçemizden Görüntüler
— Designed FAM —